E-mail
Public Speaking Secrets Revealed komunita v Brisbane
Pravidlá vystupovania a prejavu na verejnostiPôstom k zdraviu - priebeh 7 d?ovej hladovky
na vodePrednáška s názvom "Život v Austrálii tak ako ho nepoznáte",
ktorej sú?as?ou bolo spustenie Radovej knihy "Ako vytvori?
stálych zákazníkov"
na Slovenský trh. Gelnica, Slovensko:
Obed s Austrálskym premiérom
„?i už si myslíte, že to je, alebo to nie je vo vašich silách,
v oboch prípadoch máte pravdu."
- Henry Ford

Všetko sa za?ína myšlienkou. Potom príde túžba a po nej aktivita. Ak tieto tri ?initele dáte
dokopy tak zistíte, že ste dosiahli svoj cie?. Jednoduché? Nie vždy, však? Ste však na správnej
ceste ak premýš?ate, snívate a konáte.
Zostrih udalostí ob?ianskeho združenia

"Surová strava a zdravý životný štýl"
v Brisbane
pod vedením Rada Tren?ianskeho“Lie?enie je proces, nie len samotná surová strava"
a ?alšie udalosti