O Radovi PDF Tlačiť E-mail
Rado Trenciansky

Rado Tren?iansky sa narodil v Gelnici v roku 1975. Po tdich a po?iato?nch sksenostiach v stojrenskom odvetv sa rozhodol dosiahnu? viac, ne mu bolo k dispozcii v rodisku a jeho okol. V roku 1996 sa v Prahe z?astnil seminra, po?as ktorho ho svetoznmy u?ite? a filozof podnikania Jim Rohn inpiroval k dosahovaniu svojich ivotnch cie?ov.

Rado odiiel do Anglicka tudova? Angli?tinu. V priebehu vye troch rokov zskal neocenite?n pracovn sksenosti a nsledne navtvil viac ako tridsa? krajn Eurpy a zie. V roku 2002 sa rozhodol pre tdium informa?nch technolgi v Sydney v Austrlii, kde s?asne pracoval pre nieko?ko skromnch podnikov.

Osobne kolen a inpirovan spenmi osobnos?ami, ako naprklad: Dr John Demartini, Mark Victor Hansen, Joel Bauer, Paul Zane Pilzer, Harry S Dent, Don Tolman, Tim Hallbom, Joel Comm a mnohmi ?almi, sstavne pokra?uje v tdich osobnho rastu a vzdelvania a zrove? podporuje a inpiruje ?ud vo svojom okoli k dosiahnutiu ich osobnch ivotnch cie?ov.

V s?asnosti ije a pracuje v Brisbane v Austrlii.